TAOLE.jpgytytrr

Her 10 Kişiden 9’u İklim Değişikliğinin Tehlikesinin Farkında

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiyede İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme ve Secure Future desteği ile gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en geniş çaplı iklim krizi algısı araştırması ile toplumun iklim değişikliğine dair bilgi seviyesine, görüşlerine ve davranışlarına yönelik hazırlandı. Araştırma kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda toplumun halihazırdaki durumu, farkındalık, kırılganlık, sorumluluk ve pratikler konu başlıklarında değerlendirildi.

Yuvam Dünya tarafından Ekim 2022’de gerçekleştirilen araştırma ve Ocak 2023’te sonuçlanan rapora göre çevre sorunu denince toplumun en çok aklına gelen sorunlar hava kirliliği, çevre ve doğa kirliliği, çöp ve atık sorunu olurken; her 4 kişiden 3’ünün aklına kirlilik’ sorunu geliyor. Toplumun diğer pek çok kesimi gibi her 10 gençten 9u iklim değişikliği konusunda bireysel olarak sorumluluk alması gerektiğine inanıyor. 

İklim değişikliği ile bu yıl en çok ilişki kurulan olaylar hava kirliliği, afetlerin artması ve olağandışı mevsim olaylarının çoğalması yer alıyor. Bu yıl gerçekleştirilen araştırmada ilk kez sorulan sorulardan biri ise sağlık alanı ve çeşitli hastalıklarla iklim krizinin ilişkilendirilmesi oldu. Sonuçlara göre toplumun yarısından fazlası gıda ve beslenme sorunlarının yaygınlaşması, solunum yolu ve kalp damar hastalıklarının kötüleşmesi, su ve taşıyıcı hayvanlar aracılığıyla bulaşan enfeksiyonların artması gibi durumları iklim kriziyle ilişkilendiriyor. Her 10 kişiden yalnızca 2si ise iklim krizinin kaza ve yaralanmalarla ilişkili olacağını düşünüyor.

iklim

Kırılganlık başlığı altında önümüzdeki iki yılda ‘başlarına gelebilme ihtimali en yüksek iki olayı ve bu olaylar başlarına geldiği takdirde diğer kişilere kıyasla ne kadar zorlanabilecekleri’ sorusu bu yıl da yöneltildi. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzdelik olarak en çok artan durum gıdaya erişimde zorlanmakHer 10 kişiden 3’ü iki yıl içinde gıdaya erişimde zorlanabileceğini düşünüyor. Geçen yıla göre daha az kırılgan hissediliyor. 

İklim değişikliği konusundaki endişe seviyesini, kişilerin kendi hayatları ve gelecek nesiller için ne kadar tehlikeli buldukları da araştırma konularından biriydi. Her 10 kişiden 8i iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu, her 10 kişiden 9u iklim değişikliğinin gelecek nesiller için tehlike arz ettiğini, her 10 kişiden 7si de iklim değişikliğinin kendi hayatları için tehlike arz ettiğini dile getiriyor. Toplum iklim değişikliğinden gelecek nesillerin daha fazla etkileneceğini düşünüyor. 

Paris Anlaşması’na taraf olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin anlaşma çerçevesinde takip etmesi gereken iklim hedefleri bulunuyor. İklim krizi ile mücadele kapsamında başta tarım, enerji, turizm ve ulaştırma sektörlerinde olmak üzere tüm sektörlerde gerçekleşecek dönüşüm büyük önem taşıyor. İklim hedefleri doğrultusunda bireylerin de sorumluluk almaları bir diğer önemli alan. Araştırmaya göre sorumluluk başlığı altında iklim değişikliğinin çözülmesi konusunda her 10 kişiden 9u bireysel olarak sorumluluk alması gerektiğini düşünüyor. 

Saha çalışmaları 21-23 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması, Türkiye’de 75 ilin merkez dahil 327 ilçesinde 15 yaş üstü yetişkin nüfusu temsil eden 2215 kişiyle yapılan görüşmelerle ele alındı. Araştırma kapsamında görüşüne yer verilen kişilerin yüzde 3’ü 15-17 yaş aralığında iken, yüzde 33’ü 18-32 yaş aralığında, yüzde 32’si 18-32 yaş ve yüzde 32’si 49 yaş üzeri kişilerden oluşuyor.

Kıvılcım Pınar Kocabıyık

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, araştırma kapsamında şu yorumlarda bulundu: “Türkiye, iklim krizinin etkilerinin en fazla görüldüğü bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası’nda yer alıyor. Özellikle son yıllarda orman yangınları, kuraklık, seller ve sel baskınları gibi doğal afetlerin sıklaştığı ve bu krizin etkilerinin Türkiye’de daha da belirgin hale geldiği görülüyor. Araştırma kapsamında farkındalığımızın yüksek olduğunu, diğer bir yandan toplumda iklim krizinin olumsuz etkilerinden haberdar olan kesimin bu etkilere ve bireysel olarak neler yapabilecekleri hakkında bilgi eksiklikleri olduğunu görüyoruz. Yuvam Dünya Derneği olarak altını ısrarla çizdiğimiz gibi, iklim krizini durduracak olan bireysel ve toplumsal olarak bakış açımızın değişmesiyle yaşayacağımız kültürel bir dönüşümdür. Bu dönüşümü de ancak geniş katılımlı bir toplumsal farkındalık ve kapsamlı bir iletişim sayesinde yapabiliriz. Sürdürdüğümüz bu araştırmalar yaşadığımız toplumun, farklı düşünce, yaş ve eğitim kategorilerindeki insanların iklim krizine bakışlarını anlamamız konusundaki en iyi araçlar olarak bize yardımcı oluyor.”

Bekir Ağırdır

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise araştırmaya dair “Gerek ülkemizin kurumları gerekse tüm dünyadaki kurumlar ve organizasyonlar maalesef iklim krizinin büyüme hızından daha yavaş aksiyon alıyorlar. Yerkürenin karşılaştığı bu var olma krizine karşı gereke küresel politikalar gerek ulusal kurumlar ve kurallar oldukça yetersizdir. Şunu da belirtmeliyim ki son dönemlerde iklim krizi farkındalığı yaratmak için bireylere yüklenen sorumlulukları da açıkçası adil bulmak güç. Buna rağmen bireylerin önlem almak, davranış değiştirmek konusundaki istenci oldukça yüksek.” dedi.

Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz ise “Rapor sonuçlarında görünen, ne yazık ki ciddi bir kesimin hala, ufak önlemler ve küçük değişiklikler ile iklim krizinin etkilerinin önlenebileceği kanısını taşıdıkları ve bu değişiklikleri de başkalarının yapmasını bekledikleri yönünde. Bunun en çarpıcı göstergelerinden bir tanesi, Sorumluluk almalı mısınız?’ sorusuna Evet’ cevabı verenlerin, O zaman krizin etkilerini azaltmak için siz de günlük yaşamınızda şu değişiklikleri yapın.’ dendiğinde çekimser kalıyor olmaları. Yuvam Dünya İklim Krizi Algı Araştırması bizlere söylemlerimizde ve eğitimlerde hangi noktaların üzerine daha fazla eğilmemiz, hangi konulara daha fazla önem vermemiz gerektiğini açıkça gösteriyor.” dedi.

Prof. Dr. Levent Kurnaz

Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver sağlık alanına yönelik yorumlarını “Gıda ve beslenme sorunlarının yaygınlaşması, solunum yolu ve kalp damar hastalıklarının kötüleşmesi ve su ve taşıyıcı hayvanlar aracılığıyla bulaşan enfeksiyonların artması ve yaygınlaşması gibi bazı sağlık sorunlarının toplumun yarısından fazlası tarafından iklim krizi ile ilişkilendirilmesi olumlu bir bulgu olarak görülmekle beraber, bu farkındalığın toplum geneline henüz yayılmadığı söylenebilir. Bu bulgular bize iklim krizi ve sağlık ilişkisini toplumun daha geniş bir kesimine, daha derinlemesine ve çok boyutlu anlatmamız gerektiğini gösteriyor.” şeklinde paylaştı.

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması destekçilerinden Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler “İklim krizi, her geçen gün daha da derinleşiyor ve bu korkutucu tablo gezegenimizdeki tüm canlılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ayrıca ülkemizde Şubat 2023de yaşadığımız depremin maalesef ki insanlık üzerinde olduğu kadar çevre için de geri dönülemez etkileri oldu. Çevre ya da iklim ile ilgili ne yazık ki hazırlanma, bekleme lüksümüz kalmadı. Beklenmedik afetlerin de sarsıcı etkileri, problemleri daha da katmerli hale getiriyor. Var olan tüm alışkanlıklarımızı bugün değiştirmek ve başka bir yaşama biçimi oluşturmak zorundayız. Gelecek seneki raporda çok daha farkındalığı yüksek bir toplum görmeye kararlıyız.” dedi.

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması destekçilerinden Secure Future  CEO’su Cem Miraç Kotanoğlu düşüncelerini “İklim krizi geldi, yaşıyoruz! Artık Dünyamız bu krizle savaşmak durumunda. Secure Future olarak hizmet verdiğimiz kurumların teknoloji alanında yeşil dönüşüm projelerine danışmanlık ediyor ve liderlik ediyoruz. Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi araştırmasına destekçi olmamızdaki en önemli sebebi bu gerçeğin yaygınlaşması ve herkesin farkındalığının artmasını sağlamaktır. İklim krizi ile mücadele etmek herkesin vazgeçilmez bir görevi olduğuna inanıyorum. Hem bireysel hem kurumsal önlemler alınmaması durumunda bizden sonra gelen nesillerin yaşam şartları çok ama çok zorlaşacak. Bu bilinçle hem kendi özel hayatımda hem de şirketimizde önlemlerimizi alıyoruz. Aksi takdirde orman yangınları, heyelanlar, sel felaketleri ve kuraklık haberlerini sıklıkla duymaya devam edeceğiz.” şeklinde paylaştı. 

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması özeti ve raporun tamamına linkten ulaşılabilirsiniz:

https://yuvamdunya.org/pages/turkiye-iklim-krizi-algisi-arastirmasi-2023

Enerjisa Üretim’in Kadın Çalışanlardan Oluşacak Rüzgar Santrali için Eğitimler Başlıyor!
Şehir Hatları’nın Yaz Tarifesi Başlıyor.
Corny’den Yaza Merhaba
İsviçreli Saat Markası EBEL; Saat&Saat Güvencesiyle Artık Türkiye’de!
Türk Eğitim Vakfı’ndan Yeni Farkındalık Projesi “Gücüm Bu Kadarına Yetiyor”
URBAN Care’den Yaza Merhaba Partisi “Bu Yaz Herkes Kendine İyi Baksın’
Marks & Spencer 2024 Yaz Koleksiyonu’nu özel bir etkinlikle tanıttı
İyi yaşamı ve lezzeti buluşturan Alpro ve BigChefs iş birliği yaptı!
Türkiye’de Sağlığınızı Düşünen İlk Un “Panpan Un”
“Jovirose” Akdeniz doğallığının ve ışıltısının yeni yüzü
6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü kapsamında Diyet Uzmanı Öykü Altay’dan çok önemli bilgiler!
“Evidea X” Doğa Rutkay ile Doğa’ya Dönüş!
P&G Türkiye Yıldız Anneler projesinin 10. yılında Spor Kültürü Araştırması’nı yineledi.
“The VEIL” İstanbul, Londra ve Paris hattında nefes kesen bir kedi-fare kovalamacası!
Göz bölgenizdeki yaşlanma belirtilerine “gülsha” ile veda edin!
İBB Plajları 15 Haziran’da açılıyor. Giriş ücretleri belli oldu.
İyi Bir Uyku Patili Dostlarımızın da Hakkı!
COSMED, 15. yaşını “Seninle 15 yıl” projesiyle kutlamaya hazırlanıyor.
The Grand Tarabya’dan Babanıza Unutulmayacak Bir SPA Deneyimi
Roma’nın Çekiciliğinden İlhamla; FENDI Summer 2024
Molped 28 Mayıs Dünya Regl Hijyeni Günü’nde Farkındalık Çalışmalarını Sürdürüyor
Yeni Mezunlara İstihdam Fırsatı “İlk Fırsat” Programı’nın Başvuruları Başladı
Effie Türkiye 2024’te Ödüller Sahiplerini Buldu
Dikkat! Yanlış klima kullanımı yaz gribini tetikliyor.
Tim Burton’ın 1988 tarihli doğaüstü komedi filmi “Beterböcek”in devam filmi geliyor.
EQUAL Türkiye’den bu yana kadın sanatçıların sesi yüzde 140 arttı
Türkiye ihracatla, ihracat kadınla büyüyecek !
Beymen Yaza Selma Ergeç ile Merhaba diyor!
Cem Adrian’dan Türk Sanat Müziği Albümü “Solmayan Şarkılar 2”
Beta Yeni Han, Uluslararası Çay ve Kültür Festivali’ne ev sahipliği yaptı.
FOREO Yeni SUPERCHARGED Bariyer Onarıcı Essence Mist!
Canon Gençlik Programı’nda genç yeteneklerin eserleri Mardin’de sergiye çıkıyor
Ak Gıda-İçim Süt “İçim’de Bir Fikir Var” Diyen Gençleri Geleceğe Hazırlıyor.
Anne Adayları ve Yeni Anneler için Doğru Emzirme Sütyeni Seçimi Nasıl Yapılmalı?
Valentino Garavani’den VLogo Locker Mary Jane babetler
PINK MARTİNİ 30. yıl Turnesi Kapsamında İstanbul’a Geliyor!
Elite World’ün İyi Yaşam Festivali “Wibe Fest” Büyük İlgi Gördü
Upcycle İstanbul Art and Design Festival’e geri sayım başladı.
Ruzy Gallery, sanat serüvenine yeni sergisi “Evvel” ile devam ediyor!
“ECLİPSE” Filmine Öğretmen ve Öğrencilere Film Davetiyesi ve Patlamış Mısır Team Paribu’dan
Sagaza for Boyner ile Işıldayan Geceler!
İstanbul Marketing Summit, pazarlama dünyasını Zorlu PSM’de bir araya getirdi!
“Rezervem” Restoran Deneyimini Teknoloji ile Buluşturuyor!
Perakende vizyoneri Dr. Giuseppe Stigliano İstanbul’da
Beşiktaş JK ile Engelleri Beraber Aşalım!
Yeniliğin ve Hareketin Sahnesi HOPE Alkazar, Mayıs Ayında’da Dopdolu
Sırt Ağrısı deyip geçmeyin, Omurga Tümörünün Habercisi Olabilir!
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 26 Mayıs’ta, 41 ilde yapılacak.
COMEUP Fonksiyonel Kumaşları ve Canlı Renkleri ile Dikkat Çekiyor.
Sinema ve Tiyatro Dünyasında Ödül Heyecanı!

Her haklı saklıdır 2023

Web sitemizde kullanılan görsel ve haberler telif hakkı ile korunmaktadır

Woman Mag Tr Sitemap URL Index